You are currently viewing Rengiami mokymai planuojantiems teikti paraiškas ir gauti paramą elektros energijos kaupimo įrenginiams bei privačioms elektromobilių įkrovimo prieigoms įsirengti

Rengiami mokymai planuojantiems teikti paraiškas ir gauti paramą elektros energijos kaupimo įrenginiams bei privačioms elektromobilių įkrovimo prieigoms įsirengti

Lietuvos energetikos agentūra yra paskelbusi kvietimus teikti paraiškas finansinei paramai gauti, įsirengiant elektromobilių privačias įkrovimo prieigas bei elektros energijos kaupimo įrenginius, ir kviečia įmones dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, kurie skirti norintiems pateikti paraiškas.

2023 m. spalio 23 d. 13.30 val. vyks nuotoliniai mokymai, ketinantiems įsirengti elektromobilių privačias įkrovimo prieigas.

2023 m. spalio 26 d. 13.30 val. vyks nuotoliniai mokymai, ketinantiems įsirengti saulės ir vėjo jėgainėse pasigamintos elektros energijos kaupimo įrenginius.

Pagal kvietimą elektromobilių privačioms įkrovimo prieigoms įsirengti įmonės, daugiabučių bendrijos, namų administratoriai gali teikti paraiškas iki 2024 birželio 30 d. Parama skirta įrengiantiems darbuotojų ar gyventojų poreikius atitinkančias įkrovimo stoteles su prieigomis iki 44 kW.

Iki 2023 m. gruodžio 29 d. turėtų suskubti paraiškas pateikti apšvietimo tinklus valdančios įmonės, norinčios ant apšvietimo stulpų įrengti įkrovimo prieigas iki 11 kW suminės galios.

Finansuojamos tik privačios įkrovimo stotelės, kurios skirtos gyventojų, darbuotojų ar įmonių poreikiams. Dotacijos dydis apskaičiuojamas pagal įkainius, atsižvelgiant į įrengiamų prieigų įrengimo vietą, kiekį, galią, taip pat atsižvelgiant į pareiškėjų grupes. Maksimali galima skirti dotacijos suma vienai prieigai įrengti gali siekti nuo 397 iki 1000 eurų.

Pagal kvietimą elektros energijos kaupimo pajėgumams įsirengti paraiškas iki 2023 m. gruodžio 6 d. gali teikti ūkininkai, smulkiosios įmonės ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, elektros energiją pasigaminančios saulės ir vėjo jėgainėse ir gauti finansavimą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kaupimo įrenginiams iki 500 kWh talpos įsirengti.

Finansuojami ličio geležies fosfato ar ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginiai. Dalies išlaidų kompensacija už įsirengtus kaupimo įrenginius bus apskaičiuojama taikant fiksuotus įkainius. Išmokama dotacija sudarys iki 30 proc. paskaičiuoto finansavimo už įrengtą kaupimo įrenginį, priklausomai nuo jo tipo ir  talpos. Įmonėms, ūkininkams ir bendrijoms, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, kaupimo įrenginiui įrengti gali būti skirta dotacija iki 93 tūkst. eurų be PVM, o kitoms bendrijoms – iki 111 tūkst. eurų be PVM.

Elektromobilių privačioms įkrovimo prieigoms įsirengti antrojo kvietimų etapo metu pareiškėjai yra pateikę 28 paraiškas, kuriose prašoma beveik 50 tūkst. eurų, o dėl paramos elektros energijos kaupimo įrenginiams įsirengti gautos 4 paraiškos, kuriose prašoma beveik 93 tūkst. eurų.

Siekdama paskatinti įmones aktyviau teikti paraiškas ir pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą, Lietuvos energetikos agentūra kviečia įmonių atstovus į rengiamus informacinius nuotolinius mokymus, kurių metu trumpai ir paprastai bus pristatytos paskelbtų kvietimų sąlygos.

Lietuvos energetikos agentūros informacija