You are currently viewing LEA kviečia smulkias įmones, ūkininkus ir AIE bendrijas norinčius įsirengti kaupimo įrenginius saulės ir vėjo jėgainėse pasigamintai elektros energijai saugoti į informacinį nuotolinį renginį (mokymus)

LEA kviečia smulkias įmones, ūkininkus ir AIE bendrijas norinčius įsirengti kaupimo įrenginius saulės ir vėjo jėgainėse pasigamintai elektros energijai saugoti į informacinį nuotolinį renginį (mokymus)

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) 2023 m. spalio 26 d. kviečia smulkias įmones, ūkininkus ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas į informacinį nuotolinį renginį (mokymus) pareiškėjams.  Norinčius dalyvauti, prašome iki 2023 m. spalio 23 d. užsiregistruoti ir pateikti rūpimus klausimus dėl kvietimo sąlygų registracijos į mokymus formoje: 

Nuo 2023 m. spalio 6 d. iki 2023 m. gruodžio 6 d. vyksta kvietimas labai mažoms ir mažoms įmonėms, ūkininkams, atsinaujinančių išteklių energijos ar piliečių energetikos bendrijoms teikti paraiškas investicinei paramai gauti  kaupimo įrenginių saulės ir vėjo jėgainėse pasigamintai elektros energijai saugoti įrengimui.

Šio kvietimo metu labai mažos ir mažos įmonės, ūkininkai, atsinaujinančių išteklių energijos ar piliečių energetikos bendrijos turi galimybę įsirengti iki 500 kWh talpos ličio geležies fosfato ar ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginius saulės ar vėjo elektrinėse pagamintai elektros energijai kaupti ir jų investicijoms gauti iki 30 proc. finansavimą.

Dalies išlaidų kompensacija už įsirengtus kaupimo įrenginius bus apskaičiuojama taikant fiksuotus įkainius, priklausomai nuo įrengiamo kaupimo įrenginio tipo ir jo talpos. Įmonėms, ūkininkams ir bendrijoms, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, kaupimo įrenginiui įrengti gali būti skirta dotacija iki 93 tūkst. eurų be PVM, o kitoms bendrijoms – iki 111 tūkst. eurų be PVM.

Bus finansuojami tik gamintojų projektai, tai yra tų pareiškėjų, kuriems elektros tinklų operatoriaus išduotos saulės ar vėjo elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos skirtos gamintojui. Sąlygos, išduotos gaminančiam vartotojui, šioje priemonėje nėra tinkamos.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad paraiškos teikimo metu saulės ir (arba) vėjo elektrinė dar gali būti tik pradėta rengti, bet nebaigta, o reikiamus leidimus kaupimo įrenginiui įrengti pareiškėjui reikia gauti ir pateikti LEA per 2 mėn. nuo finansavimo skyrimo.

Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu. Esminės paraiškų teikimo ir konkurso sąlygos nustatytos LEA paskelbtame kvietime teikti paraiškas pagal Energetikos ministerijos patvirtintą projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Kviečiame pareiškėjus registruotis į mokymus, kuriuose išgirsite aktualią informaciją apie paraiškų pildymą, reikiamus pasirengti ir pateikti dokumentus, kriterijus, pagal kuriuos bus teikiami prioritetiniai balai, ir pan.

Lietuvos energetikos agentūros informacija