You are currently viewing Patvirtinta antrojo jūrinio vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Patvirtinta antrojo jūrinio vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Lietuvai siekiant plėtoti jūrinio vėjo elektrinių parkus Baltijos jūroje ir mažinti šalies priklausomybę nuo elektros importo, Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino Energetikos ministerijos užsakymu parengtą jūrinio vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą. Konkursą 700 megavatų (MW) galios parko vystytojui atrinkti planuojama skelbti kitų metų sausio 15 dieną. Tokiam Energetikos ministerijos pasiūlymui dar turi pritarti Vyriausybė.

„Lietuvai stiprinant energetinę nepriklausomybę, užbaigtas dar vienas reikšmingas jūrinio vėjo energetikos plėtros etapas – patvirtinta antrojo jūrinio vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Per dvejus metus atlikti svarbūs tyrimai ir stebėjimai Baltijos jūroje, parengtos išvados ir parko vystymo alternatyvos, surengti pristatymai visuomenei, interesų grupėms ir užsienio valstybių atstovams“, – sakė energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Pasak D. Garbaliauskaitės, pasirinkta aplinkai draugiškiausia alternatyva – jūrinio vėjo jėgainių parkas bus vystomas 2 km atstumu nuo saugomos „Natura 2000“ teritorijos ribos, o naudojami vėjo elektrinių modeliai gali siekti 350 m aukštį.

Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino PAV kraštovaizdžio vertinimo ekspertų išvadas, kad planuojamo jūrinio vėjo elektrinių parko vizualinis poveikis bus nereikšmingas, taip pat numatytas poveikio mažinimo priemones ir veiksmus, kuriuos vystytojas turės įgyvendinti ir užtikrinti jūrinio vėjo elektrinių parko statybos ir eksploatavimo laikotarpiu. 

Jūrinio vėjo parkų PAV ataskaitos tarpvalstybiniame vertinime dalyvavo Lenkija, Latvija, Suomija, Švedija ir Danija.

Energetikos ministerija planuoja du 1,4 GW galios jūrinio vėjo parkus Lietuvos Baltijos jūroje. Per metus šie parkai galėtų pagaminti apie 6 TWh žaliosios elektros energijos – maždaug pusę dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio. 

Antrajam 700 MW galios jūrinio vėjo elektrinių parkui, kuriam Europos Komisija patvirtino 193 mln. eurų vertės valstybės paramos schemą, numatytos teritorijos plotas Baltijos jūroje siekia apie 136,39 km2. Parkas nuo kranto bus nutolęs apie 30 kilometrų. 

Įgyvendinant  atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas,  antrajam jūrinio vėjo elektrinių parko konkursui, Energetikos ministerija organizuoja parengiamųjų darbų atlikimą: jau yra patvirtintas jūrinės teritorijos, skirtos atsinaujinančių išteklių energijos objektų plėtrai, vystymo planas, rengiamas numatomų plėtoti dviejų vėjo elektrinių parkų prijungimo prie sausumos tinklų vystymo planas, taip pat jūrinėje teritorijoje, skirtoje vėjo elektrinių parko plėtrai, atlikti dugno geofiziniai ir geotechniniai tyrimai bei išmatuotas vėjo greitis ir kiti hidrometeorologiniai parametrai. 

Jūrinio vėjo elektrinių parko PAV ataskaitos užsakovas yra Energetikos ministerija, o vertinimą atliko ir ataskaitą parengė VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos informacija