You are currently viewing Lietuvoje sparčiai daugėja planuojamų statyti vėjo elektrinių

Lietuvoje sparčiai daugėja planuojamų statyti vėjo elektrinių

Aplinkos apsaugos agentūra (Agentūra), vykdydama atsakingosios institucijos funkcijas poveikio aplinkai vertinimo srityje, vertina atsinaujinančios energetikos išteklių poveikio aplinkai vertinimo dokumentus.

Išaugusį planuojamų įrengti vėjo elektrinių skaičių atspindi padidėjęs Agentūroje gautų nagrinėti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijų ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ir juose vertinamų vėjo elektrinių skaičius. Palyginus paskutinių penkių metų duomenis, 2023 metais poveikio aplinkai vertinimo procesų metu suplanuota daugiausiai vėjo elektrinių.

Pagal Agentūros 2023 metus priimtas atrankos išvadas, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ir priimtus sprendimus, kad planuojama ūkinė veikla atitinka aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimus, sausumoje galėtų būti statomos 417 vėjo elektrinių, kurių bendra galia sudarytų iki 3127,5 MW. Poveikio aplinkai vertinimo metu vertinamas maksimalių parametrų vėjo elektrinių poveikis aplinkai, kurių įprastai bendras aukštis gali siekti iki 260 m, o galia dažniausiai svyruoja nuo 6 MW iki 8 MW.

Pagal 2023 metais priimtas atrankos išvadas ir sprendimus dėl poveikio aplinkai vėjo elektrines suplanuota statyti Pakruojo r. – 86, Pasvalio r. – 79, Telšių r. – 73, Anykščių – 39, Panevėžio r. – 24, Radviliškio r. – 23, Alytaus r. – 15, Kelmės r. – 14, Akmenės r. – 9, Kauno r. – 7, Marijampolės – 6, Joniškio r. – 6, Tauragės r. – 6, Ukmergės r. – 6, Zarasų r. – 6, Kaišiadorių r. – 5, Kupiškio r. – 4, Jurbarko r. – 4, Biržų r. – 3, Vilkaviškio r. – 2, 

2023 m. Agentūra priėmė 23 atrankos išvadas, kad planuojamų 110 vėjo elektrinių įrengimui  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 2022 m. buvo priimtos 25 atrankos išvados, kad 192 vėjo elektrinių įrengimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, 2021 m. – 9 atrankos išvados, kad 49 vėjo elektrinių įrengimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, 2020 m. – 11 atrankos išvadų, kad 47 vėjo elektrinių įrengimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, 2019 metais – 12 atrankos išvadų, kad 107 vėjo elektrinių įrengimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

2023 m. Agentūra išnagrinėjusi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas priėmė 11 sprendimų dėl 307 vėjo elektrinių įrengimo sausumoje, nurodydama, kad planuojami vėjo elektrinių parkai, įvykdžius poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti bei sprendimuose išdėstytas sąlygas, atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus. Kai tuo tarpu 2019 ir 2020 m. sprendimų dėl vėjo elektrinių įrengimo poveikio aplinkai Agentūra nepriėmė. 2021 m. priėmė 6 sprendimus dėl 145 vėjo elektrinių įrengimo, 2022 m. – 8 sprendimus dėl 139 vėjo elektrinių įrengimo.

Agentūra 2023-10-23 priėmė sprendimą dėl jūrinių vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Lietuvos jūrinėje teritorijoje poveikio aplinkai, t. y. pritarė vėjo elektrinių parko vystymui Baltijos jūroje, kai vėjo elektrinių įrengimo vietos atitraukiamos 2 km atstumu nuo Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės biosferos poligono teritorijos ribos ir naudojami vėjo elektrinių modeliai iki 350 m aukščio. Jūrinėms vėjo elektrinėms išskirta teritorija Baltijos jūroje nutolusi 29,5–33,7 km nuo kranto linijos.Planuojama statyti iki 90 vnt. jūrinių vėjo elektrinių, kurių preliminari galia siektų 20 MW ar daugiau, maksimalus elektrinės aukštis iki aukščiausios menties taško – 350 m, maksimalus rotoriaus diametras – 320 m. Planuojamo įrengti jūrinių vėjo elektrinių parko didžiausia leistina generuoti galia bus 700 MW.

Palyginus paskutinių 5 metų duomenis apie suplanuotas statyti vėjo elektrines, aiškiai matyti, kad planuojamų statyti vėjo elektrinių skaičius Lietuvoje vis dar sparčiai didėja.

1. pav. Pagal priimtas atrankos išvadas ir sprendimus suplanuotos vėjo elektrinės

2023 m. Agentūra išnagrinėjo 207 statybos projektus ir pritarė 119 vėjo elektrinių statybai: Kelmės r. sav. – 43 vnt., Akmenės r. – 18 vnt., Telšių r. – 18 vnt., Jurbarko r. – 15 vnt., Pagėgių sav. – 12 vnt., Šilutės r. – 7 vnt., Tauragės r. – 3, Pakruojo r. – 2., Kauno r. – 1. Jei visoms šioms elektrinėms bus išduoti statybą leidžiantys dokumentai, vien per 2023 m. suprojektuotų vėjo elektrinių bendra galia siektų 892,5 MW.

Primename, kad Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje (toliau – Programa) numatyta plėtoti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybą ir planuojama 2025 m. turėti iki 1,2 GW galios įrengtų vėjo elektrinių Lietuvos žemyninėje dalyje. Pagal Agentūros 2019 – 2023 m. priimtas ir galiojančias atrankų dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadas, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ir priimtus sprendimus, kad planuojama ūkinė veikla atitinka aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimus, sausumoje galėtų būti įrengiami bendros galios 7190 MW (7,19 GW) vėjo elektrinių parkai ir 700 MW vėjo elektrinių parkas jūroje.

Visa informacija apie Agentūroje nagrinėjamus atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo bei poveikio aplinkai vertinimo dokumentus bei priimamus sprendimus skelbiama Agentūros interneto svetainėje ČIA.