You are currently viewing Žaliojo vandenilio gamybai paskatinti – daugiau nei 23 mln. eurų. Paraiškos jau priimamos

Žaliojo vandenilio gamybai paskatinti – daugiau nei 23 mln. eurų. Paraiškos jau priimamos

Šiandien, balandžio 22 d., startuoja kvietimas Lietuvos verslui ir įstaigoms teikti paraiškas paramai investicijoms į žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų sukūrimą gauti. Energetikos ministerijos inicijuotam kvietimui numatyta skirti virš 23 mln. eurų. Tikimasi, kad šios investicijos Lietuvoje leis sukurti apie 30 MW žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų. 

„Lietuva turi ryškų potencialą gaminti žaliąjį vandenilį, tačiau kol kas tai yra itin brangu ir konkuruoti su vandeniliu, gaminamu iš iškastinio kuro, galimybių mažai. Norime padėti įmonėms žengti pirmuosius žingsnius, paskatindami pasinaudoti siūloma finansine parama ir prisidėti prie žaliosios energetikos stiprinimo mūsų šalyje“, – sako Agnė Markauskienė, Aplinkos projektų valdymo agentūros Žaliosios transformacijos departamento vadovė.  

Pasak A. Markauskienės, vandenilio panaudojimas ypač aktualus gamtines dujas ir kitą iškastinį kurą dideliais kiekiais naudojančiose srityse – chemijos pramonėje, transporto, šilumos tiekimo sektoriuose. Žaliojo vandenilio technologija yra vertinama kaip reikšmingas ateities energetikos sistemos dalyvis ir yra vienas perspektyviausių būdų kovoti su klimato kaita. Lietuvos strateginiuose dokumentuose vandenilio gamybai  skiriamas didelis dėmesys. Numatoma, kad 2030 m. Lietuva jau galės pagaminti 129 tūkst. tonų vandenilio. O 2050 m. būsimi vandenilio gamybos pajėgumai galės patenkinti 32 proc. šalies galutinio energijos poreikio. 

Norint gauti paramą, žaliojo vandenilio gamyba turi būti vykdoma naudojant elektros energiją tik iš atsinaujinančių energijos išteklių (saulės arba vėjo), tad pareiškėjai turi turėti užtikrintas ir pakankamas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių apimtis. Projektams bus skiriamas ne didesnis kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų finansavimas, tačiau neviršijant 770 tūkst. eurų 1MW įrengiamo elektrolizerio galios. Iš ES Modernizavimo fondo šiam kvietimui iš viso skiriami 23 850 834 eurai.   

Paraiškos priimamos nuo balandžio 22 d. iki liepos 17 d. (17:00 val.). Kvietimas teikti paraiškas – apvis.apva.lt.  

___________________________________________ 

Modernizavimo fondas – tai 2021–2030 m. laikotarpiui įsteigtas fondas, skirtas paramą gaunančių valstybių narių pasiūlytoms investicijoms (energetikos sistemoms modernizuoti ir energijos vartojimo efektyvumui gerinti). Modernizavimo fondą sudaro iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos gaunamos lėšos. Be Lietuvos šio fondo lėšomis gali naudotis dar 9 ES valstybės narės: Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, Kroatija ir Bulgarija. 

Bendra ES Modernizavimo fondo Lietuvai numatoma paramos suma iki 2030 m. gali siekti daugiau kaip 700 mln. eurų. 

APVA informacija