You are currently viewing Keturiems vandenilio gamybos pajėgumų sukūrimo projektams skirtas daugiau nei 26 mln. eurų finansavimas

Keturiems vandenilio gamybos pajėgumų sukūrimo projektams skirtas daugiau nei 26 mln. eurų finansavimas

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) skyrė finansavimą keturiems projektams, planuojantiems sukurti žaliojo vandenilio gamybos pajėgumus. Investicijoms pagal Energetikos ministerijos inicijuotą kvietimą keturioms įmonėms iš Modernizavimo fondo skirta daugiau nei 26 mln. Eurų. Iš viso kvietimui buvo numatyta 50 mln. Eurų.

Tikimasi, kad šios investicijos Lietuvoje leis sumažinti beveik 29 tūkst. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, o metinės vandenilio gamybos apimtys, įgyvendinus projektus pasieks apie 4 tūkst. tonų. Visa vandenilio gamybai reikalinga elektros energija bus pagaminta įmonių turimuose arba šiuo metu planuojamuose plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių (saulės arba vėjo) elektrinėse.

„Investicijos į vandenilio gamybą – padės mažinti pramonės, transporto bei energetikos sektorių taršą ir prisidės kuriant klimatui neutralią ekonomiką. Tai ypač aktualu gamtines dujas ir kitą iškastinį kurą dideliais  kiekiais naudojančiose įmonėse“, – sako APVA Nacionalinių programų valdymo direktorius Vytautas Vrubliauskas.

Projektai galėjo pretenduoti į ne didesnį kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų finansavimą, kuris negalėjo viršyti 770 tūkst. eurų vienam įrengiamo elektrolizerio MW.

Didžiausias – 15 mln. eurų finansavimas skirtas UAB „Orlean Lietuva“ projektui, 9 mln. – UAB „Saulėgija“. Finansavimą taip pat gavo UAB „Bionalis Wind“ bei AB „Panevėžio stiklas“.

Planuojama skelbti naują kvietimą vandenilio pajėgumų sukūrimo projektų finansavimui gauti.

APVA informacija