You are currently viewing Elektros energetikos įstatymo pataisos leis tiekėjams vienašališkai sumažinti elektros kainas vartotojams

Elektros energetikos įstatymo pataisos leis tiekėjams vienašališkai sumažinti elektros kainas vartotojams

Seime priimtos Elektros energetikos įstatymo pataisos, leidžiančios nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas ir sumažinti elektros energijos tiekimo kainą buitiniams vartotojams. 

Apie tokį ketinimą vartotojai bus informuoti raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su sąskaita taip pat bus pateikiama informacija apie tą dieną nepriklausomo tiekėjo siūlomą mažiausią elektros energijos tiekimo kainą, taikomą buitinio vartotojo sutartyje pasirinktam elektros energijos tiekimo planui.

Taip pat nuspręsta įpareigoti nepriklausomus tiekėjus siūlyti buitiniams vartotojams 12 ir 24 mėnesių trukmės elektros energijos tiekimo fiksuotos kainos sutartis.   

Pataisos taip pat nustato, kad nuo 2023 m. birželio 1 d. sudarytose sutartyse su buitiniais vartotojais ir su labai mažomis ir mažomis įmonėmis bus draudžiama numatyti jų nutraukimo, tiekėjo keitimo mokesčius ar netesybas už vienašališką sutarties nutraukimą.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos informacija